Nationella prov i sfi

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Institutionen för ämnesdidaktik
 4. Nationella prov i sfi

om nationella prov i sfi

Exempel på uppgifter i nationellt prov (sfi)

Om de olika proven:

Nationella prov i sfi

De nationella proven inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare ska vara ett stöd för lärarna när de sätter betyg på kursdeltagare i utbildningen, för att kursdeltagarna ska bedömas på samma sätt över hela landet. Proven utarbetas vid Institutionen för ämnesdidaktik på uppdrag av Skolverket, under ledning av Margareta Majchrowska. Provgruppen konstruerar nationella prov i sfi på tre nivåer: B, C och D.

Har du frågor om de nationella proven i sfi?
Kontakta Skolverket.

Har du frågor om konstruktionen av de nationella proven i sfi?
Kontakta provgruppen vid Institutionen för ämnesdidaktik.

Rättelse: prov B1 Bedömningsanvisningar

På sidan 31 i Bedömningsanvisningar för nationellt prov 1 (2022) i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare, kurs B, har det i Tabell 1 felaktigt angivits att eleven har fått 0 poäng för delprov Skriva. Det ska stå 2 poäng i rutan med elevens resultat - se den röda cirkeln i tabellen i pdf:en, där felet har rättats:

Rättelse: prov B1 Bedömningsanvisningar (936 Kb)

Lärarenkät för de nationella proven i sfi

Lärarenkäten finns numera både i digital form och i pappersversion. Webbadressen till den digitala lärarenkäten finns angiven under punkt 5 (Instruktioner för inrapportering av provresultat) i Bedömningsanvisningar som medföljer varje prov. Pappersversionen medföljer också beställda prov.

 • Enkäten är aktiv under insamlingsperioden för varje prov, dvs ett år från utgivningsdatumet.
 • Alla lärare som under den tiden kommer i kontakt med provet, vid genomförande, rättning eller i andra situationer, ombedes lämna sina kommentarer, dock endast vid ett tillfälle per provversion.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor eller kommentarer om detta.

Insamling

Konstruktörens insamling
Institutionen for ämnesdidaktik vid Stockholms universitet, som konstruerar provet på uppdrag av Skolverket, samlar in ett urval avidentifierade elevprestationer samt resultat på uppgiftsnivå. Resultaten används för att kvalitetssäkra och utveckla provet.

Inskickning av elevprestationer
Vissa avidentifierade elevprestationer ska skickas in till Institutionen för ämnesdidaktik vid Stockholms universitet. Avidentifierade innebär att elevens namn och födelsedatum har strukits över så att de inte syns.

Urvalet görs genom att material från var femte elev samt sista eleven på deltagarlistan skickas in. Från en lista med 23 elever insänds häften från elev nummer 5, 10, 15, 20 och 23, från en lista med sju elever insänds häften från elev nummer 5 och 7 etcetera. Är antalet elever färre än fem insänds häften från den sista eleven på deltagarlistan. Från varje provtillfälle insänds alltså minst en elevs häften.

Om en anordnare genomför samma version av ett prov vid flera tillfällen under denna provversions insamlingsperiod ska detta material endast skickas in efter första provtillfället.

Instruktioner för inrapportering av provresultat
För dessa elever ska följande skickas in:

 • Delprov Höra: Kopia av bedömda och avidentifierade elevhäften Höra
 • Delprov Läsa: Kopia av bedömda och avidentifierade elevhäften Läsa
 • Delprov Skriva: Kopia av bedömd avidentifierad elevlösning av delprov Skriva samt kopia av ifyllt och avidentifierat "Bedömningsprotokoll skriftlig färdighet"
 • Delprov Tala: Kopia av ifyllt och avidentifierat "Bedömningsprotokoll muntlig interaktion och produktion"
 • Övrigt: Kopia av ifyllt och avidentifierat "Formulär för sammanställning av elevresultat", kopia av ifylld och avidentifierad "Bakgrundsuppgifter om eleven"

Lägg ihop häftena och bakgrundsuppgifterna sa att det tydligt framgår vilka häften och bakgrundsuppgifter som hör ihop.

Materialet ska skickas till följande adress:

Stockholms universitet

Institutionen för ämnesdidaktik

Universitetsvägen 10 paviljongen EF

Att. Konstruktionsgruppen sfi

106 91 Stockholm

Insamlingsperiod för varje prov pågår under ett år efter första provdatum. Just nu pågår insamling för följande prov:

D1 (t.o.m. januari 2023)

C1 (t.o.m. januari 2023)

B1 (t.o.m. januari 2023)

D2 (t.o.m. mars 2023)

C2 (t.o.m. april 2023 )

B2 (t.o.m. maj 2023)

D3 (t.o.m. oktober 2023)

C3 (t.o.m.oktober 2023)

B3 (t.om. december 2023)

 

Observera att insamlingsperioden för tidigare prov är avslutad.

Detta gäller provkonstruktörens insamling.

Information angående nya prov

Nu kan du läsa om när nya prov blir tillgängliga för skolorna, samt vad som gäller för de olika provens genomförande.

KONTAKT

Skolverket
nationellaprov@skolverket.se

Stockholms universitet
nationellaprovsfi@su.se