Med fusk avses att en student "med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas". Den hittills vanligaste formen av fusk har på ISD varit plagiat. Även andra former har förekommit, däribland otillåtna anteckningar vid salsskrivning.

Gemensamt sammanställer läraren och studierektor för respektive ämnesområde ett underlag som vidarebefordras till studierektor GN/AN. Om misstanken kvarstår kallar studierektor GN/AN till ett samtal med studenten, där även läraren deltar. Institutionen är skyldig att anmäla misstänkt fusk till rektor.

Plagiat

Plagiat är strängt förbjudet och kan leda till avstängning från universitetet och i värsta fall polisanmälan. Information om plagiat ska förmedlas till studenterna muntligt, samt ingå i studiehandledningen för varje kurs.

Även texter som studenten själv skrivit tidigare räknas som plagiat, så kallat självplagiat.

Textjämförelseverktyg

Urkund är universitetets textjämförelseverktyg som kan användas av alla lärare och forskare vid universitetet för att hitta den simplaste formen av plagiat. Du kan använda Urkund på flera olika sätt: dels som en fristående webbaserad tjänst, och dels som ett integrerat verktyg i några av de plattformar som används inom Stockholms universitet.