Nedanstående arbetsgång gäller vid Institutionen för språkdidaktik:

1. UNDER KURSENS GÅNG

  • Kursläraren rekommenderas att göra en muntlig eller skriftlig kursvärdering. Formerna för denna kan skifta och bestäms av kursläraren.

2. NÄR KURSEN ÄR SLUT

  • Den digitala kursvärderingen består av ett antal gemensamma frågor plus eventuellt någon kursspecifik fråga. Kursansvarig lärare ansvarar för att skicka kursspecifika frågor (max 2) till ansvarig administratör senast två veckor innan kursen är slut.
  • Ansvarig administratör skickar ut en digital kursvärdering till alla registrerade studenter. Kursvärderingen skickas ut samma dag som det första tillfället för kursens sista seminarium och är öppen i två veckor. Två påminnelser skickas ut.

3. NÄR KURSVÄRDERINGEN HAR STÄNGTS

  • Ansvarig administratör sammanställer kursvärderingen i det digitala verktyget. Därefter skickar administratören sammanställningen till kursansvarig lärare, studierektor för respektive ämnesområde och studierektor GN/AN.
  • Ansvarig administratör tar sedan bort eventuella fritextsvar och skickar sammanställningen till webbredaktören. Webbredaktören publicerar sammanställningen på kurssidan.

4. UPPFÖLJNING

  • Studierektor för respektive ämnesområde ansvarar för att följa upp kursvärderingen med kursansvariga och berörda lärare på kurs- och/eller ämnesmöten. Om särskilda skäl föreligger diskuteras kursvärderingen med studierektor GN/AN och prefekt.

Kursvärderings- och enkätverktyg

Stockholms universitet använder det digitala kursvärderingsverktyget Survey&Report. Du loggar in i Survey&Report med ditt universitetskonto.

Behöver du hjälp med att använda Survey&Report?

  • Använd dig först och främst av de videoguider som finns i Serviceportalen.
  • Om du behöver mer praktisk hjälp, kontakta institutionens IKT-pedagog.