När en kurs är inrättad i SISU kan kurstillfälle med kod skapas. Utbildningsadministratören skapar dessa kurstillfälleskoder för respektive kurser och skickar sedan tillfälleskoden i SISU till Ladokgruppen för godkännande.

För kurser med för få antagna och efter beslut från studierektor på grundläggande och avancerad nivå kan kurser ställas in och kurstillfällen tas bort. Studierektor på grundläggande och avancerad nivå skickar informationen om att kursen ställs in till Antagningsenheten och skickar sedan information om att själva kurstillfället ska ställas in till Ladokgruppen.

För kurser som också är ämnade för internationella studenter skapas två kurstillfällen med olika anmälningskoder, även om de båda grupperna sedan kommer att läsa tillsammans.