Kurssidorna på institutionens webbplats innehåller aktuella kursplaner, kurslitteraturlistor, betygskriterier, scheman samt kontaktuppgifter.

Webbredaktören får material till kurssidorna från kursplaneansvarig administratör och schemaläggare samt information om kurser och kursansvarig lärare från studierektor för respektive ämnesområde (via institutionens kurslista).

Kurssidorna återfinns under www.isd.su.se > Utbildning > Våra utbildningar > resp. utbildning.

Efter kursstart kommunicerar lärare med studenter via aktuell lärplattform.