Kurssidorna på institutionens webbplats

Kurssidorna på institutionens webbplats innehåller aktuella kursplaner, kurslitteraturlistor, betygskriterier, scheman samt kontaktuppgifter.

Webbredaktören får material till kurssidorna från kursplaneansvarig administratör och schemaläggare samt information om kurser och kursansvarig lärare från studierektor för respektive ämnesområde (via institutionens kurslista).

Den lärare som eventuellt vill anslå kort personlig information på kurssidan inför terminsstart skickar ett e-postmeddelande till webbredaktören senast 10 juni (inför höstterminen) respektive senast 10 december (inför vårterminen).

Kurssidorna återfinns under www.isd.su.se > Utbildning > Våra utbildningar > resp. utbildning.

Efter kursstart upprättar lärarna särskilda kurssajter i Mondo för kommunikationen med studenterna.

Kurssajt i Mondo

Mondo är Stockholms universitets gemensamma samarbets- och lärplattform. Mondo underlättar för lärare och studenter att kommunicera inom kurser och att distribuera material. När du lägger upp din kurs i Mondo hämtas alla dina studenter automatiskt in i systemet.

Behöver du hjälp med att använda Mondo?
Kontakta institutionens IKT-pedagog.