Nedanstående arbetsgång gäller vid Institutionen för språkdidaktik:

Beslutsgång och rutiner för fastställande

Det finns två kategorier av kurslitteraturlistor med skilda beslutsgångar och rutiner för fastställande:

 • Kurslitteraturlistor för ny kurs
  När nya kurser skapas ska kursplan och kurslitteraturlista behandlas samtidigt av kursplanegruppen respektive IS.
 • Revideringar av befintliga kurslitteraturlistor
  När ändringar föreslås i reviderade kurslitteraturlistor ska studierektor för respektive ämnesområde först informeras. Kurslitteraturlistan behandlas sedan i kursplanegruppen. Därefter fastställs kurslitteraturlistan av studierektor GN/AN i ett delegationsprotokoll som sedan redovisas på ett möte i IS.

Arbetsgång för nya kurslitteraturlistor

 1. Kursansvarig lärare ansvarar för att kurslitteraturlistan följer institutionens anvisningar.
 2. Den föreslagna kurslitteraturlistan skickas till kursplaneansvarig administratör som sammanställer och skickar vidare till kursplanegruppen för granskning.
 3. Efter att kurslitteraturlistan har granskats i kursplanegruppen bereder kursplaneansvarig administratör listan för beslut och skickar den vidare till IS för fastställande.
 4. När kurslitteraturlistan är godkänd och fastställd meddelar studierektor GN/AN beslutet till kursplaneansvarig administratör.
 5. Datum för fastställande förs in i kurslitteraturlistan av kursplaneansvarig administratör som därefter skickar kurslitteraturlistan i pdf-format till webbredaktören.
 6. Webbredaktören publicerar kurslitteraturlistan på kurssidan senast två månader före kursstart enligt fakultetens riktlinjer:
  Riktlinjer för utbildning på grund- och avancerad nivå

Innehåll

Kurslitteraturlistan ska innehålla följande uppgifter och bestå av följande rubriker:

 • Kurskod och svensk kursbenämning
 • Antal högskolepoäng
 • Delkursernas benämningar (vid de kurser som är indelade i delkurser)

Under varje kurs- eller delkursbenämning ska litteraturen stå:

 • i bokstavsordning
 • skriven med referenssystemet APA (med vissa modifieringar)
 • angiven med sidantal vid varje titel
 • angiven med det totala sidantalet efter varje delkurs
 • angiven med de sidor/kapitel där del av litteraturen läses enligt lärares anvisning eller ett ungefärligt maxantal av antal sidor