Schemaläggning vid ISD hanteras via lokalbokning@isd.su.se.

När du vill schemalägga en kurs är det viktigt att du lämnar in ett så tydligt underlag som möjligt. Längst ner på den här sidan finns en mall du kan använda.

På X: finns det förberedda underlag för flera kurser. Om du inte hittar din kurs där kan du kontakta schemaläggaren. Skicka ditt schemaunderlag till lokalbokning@isd.su.se.

Schemaunderlaget måste vara klart:

 • Senast 15 september inför vårterminen
 • Senast 15 februari inför höstterminen

Så här fyller du i underlaget:

 1. Ett underlag per delkurs
  • Alla grupper i samma underlag
  • Kursansvarig samordnar underlaget för en kurs med fler grupper
 2. Om inga särskilda önskemål finns ange endast vecka och tid
 3. På förstasidan: Ange föreläsningar och annat som är gemensamt för hela kursen
  • Använd flikarna längst ned i dokumentet för olika grupper
  • Om alla grupper har samma schema klicka i rutan i fliken för grupp 1. Då behövs inget underlag för alla grupper läggas in.
 4. Använd gärna rutan ÖVRIGT och KOMMENTAR TILL SCHEMALÄGGARE för att göra förtydliganden.

Observera:

 • Lokaler kan bokas två terminer i förväg. Lång framförhållning ökar chansen att du får bra lokaler.
 • Vid terminsstart/slut är mycket uppbokat långt i förväg, då kan det vara svårt att tillgodose dina önskemål.

Övrigt:

 • Om du inte anger annat prioriteras datum före tid (om det inte finns lediga lokaler den tid du önskat).
 • Det är lättare att flytta enstaka seminarier och föreläsningar än att lägga ett helt schema för sent.
 • Ett kursschema kan kopieras från en termin till en annan och justeras i efterhand. Kontakta lokalbokning@isd.su.se om du vill kopiera den förra terminens schema.

Sök ut ditt schema i TimeEdit

På centrala Medarbetarwebben presenteras tips på hur du enklast söker ut objekt och hur du kan anpassa ditt schema efter dina önskemål: