Bokningsunderlaget (se Bifogade filer nedan) anger ramarna för kursens schema.

  • Schemat från föregående termin används som förlaga för det nya schemat.
  • I bokningsunderlaget skall inte dagar och tider specificeras.
  • Lokalbokaren schemalägger utifrån lokaltillgång.

I de fall schema från föregående termin saknas, eller inte är lämpligt att använda som underlag, anger kursansvarig följande i bokningsunderlaget:
- Kurskod/er
- Delkurs
- Period/veckor kursen går
- Antal grupper, samt information om ifall en lärare har flera grupper
- Antal föreläsningar i kursen, föreläsningens längd, samt storlek på lokal
- Antal seminarier i kursen, seminariets längd, samt storlek på lokal
- Önskemål om hur föreläsningar och seminarier fördelas över veckorna
- Om det är känt vilka lärare som håller i respektive föreläsning/seminarium/grupp
- Andra önskemål (till exempel fm/em, veckodag)
- Eventuella detaljer

Kursansvarig skickar in bokningsunderlag till lokalbokning@isd.su.se - eller stämmer av med lokalbokaren om föregående termins bokningar ska användas som underlag:

  • senast 15 februari inför höstterminen
  • senast 15 september inför vårterminen

Kursansvarig ansvarar för att kontrollera att schemat stämmer. Runt 1 mars respektive 1 oktober bör alla scheman vara inlagda i Timeedit för påseende av kursansvarig.

Exempel 1 bokningsunderlag:

Period A+B VT18 (vecka 4-12).
Använd föregående termins schema, men lägg till en grupp och ta bort tredje seminariet. Lägg till en föreläsning senast kursens sista dag, tidigast 3 dagar efter den sista föreläsningen.

Exempel 2 bokningsunderlag:

Kurskod: US116G
Delkurs: DIDA
Vecka: 10-13
Föreläsningar
Tre föreläsningar à tre timmar för 120 personer:
Vecka 4: när som helst
Vecka 5: måndag eller tisdag fm
Vecka 6 eller 7: när som helst
Seminarier
Åtta seminarier à tre timmar för respektive kursgrupp.
Två seminarier per vecka.

Sök ut ditt schema i TimeEdit

På centrala Medarbetarwebben presenteras tips på hur du enklast söker ut objekt och hur du kan anpassa ditt schema efter dina önskemål:
Tips för utsökningar och visning av scheman i TimeEdit