Nycklar och passerkort till nyanställda vid Institutionen för språkdidaktik beställs av institutionsteknikern.

Om du förlorat din nyckel eller ditt passerkort

Anmäl genast detta via e-post till: benny.pettersson@isd.su.se