Nycklar och passerkort till nyanställda vid Institutionen för språkdidaktik beställs av institutionens serviceansvariga.

Om du förlorat din nyckel eller ditt passerkort

Anmäl genast detta via e-post till: service@isd.su.se