Anställda vid Institutionen för språkdidaktik bokar lokaler via e-post:
lokalbokning@isd.su.se

Riktlinjer för schemaläggning vid Institutionen för språkdidaktik

Institutionens egna lokaler

Institutionen för språkdidaktik förfogar över några lokaler som kan bokas kostnadsfritt av vår personal, dels i hus E, dels i paviljongen EF.

Övriga undervisningslokaler på Frescati

I Södra Huset finns seminarierum med 10-55 platser.

För större föreläsningar finns hörsalarna i Södra Huset (100-300 platser),
G-salen i F-huset, Arrheniuslaboratoriet (225 platser) samt aulan på Sveaplan (568 platser).