Institutionens egna lokaler

Institutionen för språkdidaktik förfogar över:

  • Två konferensrum (på plan 9 i E-huset och i paviljongen EF)
  • Ett mindre mötesrum (på plan 9 i E-huset)
  • Två undervisningssalar (på plan 2 i E-huset)
  • Ett större lunchrum (på plan 2 i E-huset)

► Boka ISD:s lokaler
 

Övriga lokaler

Förutom institutionens egna lokaler finns det möjlighet att boka rum för olika ändamål i Södra huset, i Geohuset och i Gula villan.

Södra huset

Undervisningssalar med 10-55 platser, hörsalar och skrivsalar.

Geohuset

Lärosalar med 20-50 platser samt mindre hörsalar.

Gula villan

Fyra rum som kan bokas för möten:
Minerva - 26 platser, Ninox - 16 platser, Strix - 12 platser, Otus - 10 platser.

  • Skicka bokningsförfrågan till margareta.skoglund.alin@isd.su.se.
  • Du behöver ett passerkort för att komma in i lokalen. Det kvitterar du ut hos Margareta i rum E968.

Schemaläggning

Instruktioner för hur du lägger ett schema hittar du på sidan för schemaläggning.

Schemaläggning