ISD förfogar över sex lokaler. Fem av dem kan du boka själv via TimeEdit. Följande lokaler finns tillgängliga:

Bokningsregler

E904 (plan 9) / E921 (plan 9) / Konferensrum 123 (paviljongen)
Konferensrummen bokas fritt efter behov upp till ett år i förväg.

E237 / E243 (plan 2)
Undervisningssalarna får bokas för olika ändamål när det behövs vid kort varsel. Bokningar som ligger längre fram än två veckor kan komma att plockas bort vid schemaläggning av kurser.

Tänk på att den nya bokningen inte syns i studenternas scheman. Kontakta därför lokalbokning@isd.su.se så att din bokning kan läggas in i det vanliga kursschemat.

Gör så här:

  1. Logga in i TimeEdit (https://cloud.timeedit.net/su/web/staff2/)
  2. Välj LOKALBOKNING FÖR PERSONAL
  3. På mitten av sidan: Välj den lokal du vill boka. Ett schema öppnas där du kan se när lokalen är ledig.
  4. Klicka på schemat den dag och tid som du vill boka (i rutan kan du fylla i exakta tider). Klicka på OK.
  5. Fyll i ÄNDAMÅL. Klicka på BOKA.
  6. Välj om du vill få en bekräftelse skickad till dig.

Längst ned på bokningssidan syns dina bokningar.

Kom ihåg att avboka en lokal om du inte längre behöver den.

Om du har några frågor eller behöver hjälp med att boka en lokal kontakta lokalbokning@isd.su.se.

Schemaläggning

Instruktioner för hur du lägger ett schema hittar du på sidan för schemaläggning.

Schemaläggning