För lättare problem med din dator, skrivare eller telefon: Kontakta IT-avdelningen
Allvarligare problem anmäls till institutionens IT-ansvarige.

Stockholms universitets telefonväxel har nummer 16 20 00.
För att nå telefonistfunktionen internt, slå 09.

I Serviceportalen finns samlad användardokumentation för IT och medias tjänster och produkter. Där kan du själv ta reda på hur du kommer till rätta med dina dator- och telefoniproblem.

Behöver du ny dator?

Skicka ett e-postmeddelande till institutionens IT-ansvariga där du förklarar problem och behov. IT-ansvarig lämnar kostnadsförslag till prefekten som i sin tur godkänner eller avslår inköpet. Vid klartecken från prefekten beställer IT-ansvarig datorn och ansvarar för att den blir installerad som SU-arbetsplats (så kallad SUA) samt iordningställd i medarbetarens arbetsrum.

Språkstudion och Medieverkstan har egna beställningsansvariga för IT-produkter.

Behöver du ett licensprogram?

Skicka ett e-postmeddelande till institutionens IT-ansvariga där du motiverar behovet. IT-ansvarig undersöker om programmet finns tillgängligt på universitetets programvaruserver samt lämnar kostnadsförslag till prefekten som i sin tur godkänner eller avslår inköpet. Vid klartecken från prefekten registrerar IT-ansvarig licensen samt ansvarar för att IT-avdelningen installerar programmet på medarbetarens arbetsdator.