Virtuellt privat nätverk (VPN) ger tillgång till resurser som hemkatalog, gemensamt utrymme, Raindance/Mercur och biblioteksdatabaser från platser utanför Stockholms universitets nätverk.

För att det ska fungera måste du först fått tjänsten aktiverad och klienten installerad på din bärbara dator, följ instruktionerna i Serviceportalen:

Du kan också använda fjärrskrivbord

På din dator hemma kan du ansluta till SU-datorn via funktionen fjärrskrivbord. Detta alternativ är inte miljövänligt, då det kräver att din jobbdator är påslagen hela tiden.

För att ansluta till fjärrdatorn, följ instruktionerna i Serviceportalen:

Box - Stockholms universitets filsynkroniseringstjänst

Stockholms universitet tilhandahåller även en lagrings- och synkroniseringstjänst i molnet: Box. Alla medarbetare på Stockholms universitet kan skapa ett Box-konto via sitt universitetskonto. Man kan dock samarbeta med och dela ut filer till vem som helst.

Läs mer om Box i Serviceportalen:

Har du frågor kring distansarbete eller fillagring?
Kontakta institutionsteknikern.