Det finns olika alternativ för att jobba på distans:

Så här kommer du åt din hemkatalog

En förutsättning är att du sparat dina dokument i din hemkatalog (Z) – du kan inte komma åt något som ligger direkt på din jobbdators Skrivbord.

Logga in på sidan minafiler.su.se

Där kan du komma åt filer i din egen hemkatalog (Z) samt i ISD:s gemensamma utrymme (X). Följ instruktionerna i Serviceportalen:
Filåtkomst via minafiler.su.se

Du kan också använda fjärrskrivbord

På din dator hemma kan du ansluta till SU-datorn via funktionen fjärrskrivbord. Detta alternativ är inte miljövänligt, då det kräver att din jobbdator är påslagen hela tiden.

För att ansluta till fjärrdatorn, följ instruktionerna i Serviceportalen:
Använda fjärrskrivbord - Windows 7

Har du frågor kring distansarbete?
Kontakta institutionens IT-ansvarige.

Box - Stockholms universitets filsynkroniseringstjänst

Stockholms universitet tilhandahåller även en lagrings- och synkroniseringstjänst i molnet: Box. Alla medarbetare på Stockholms universitet kan skapa ett Box-konto via sitt universitetskonto. Man kan dock samarbeta med och dela ut filer till vem som helst.

Läs mer om Box i Serviceportalen:
Box (lagringstjänst i molnet för medarbetare)

Behöver du hjälp med Box?
Kontakta institutionens IKT-pedagog.