• Institutionens datorplattor är till för att användas för universitetsverksamhet.
  • Uppkoppling mot internet sker i första hand via trådlöst nätverk, wi-fi, men vid behov kan du ansöka om tillgång till mobilt bredband. Mobilt abonnemang medges endast på en enhet (antingen telefon eller iPad). Inför ansökan om datorplatta behöver du ta ställning till om du vill få tillgång till en datorplatta med eller utan mobilt abonnemang.

Anhållan om användning av datorplatta (iPad)

  1. Läs igenom Riktlinjer och regler för användning av datorplatta (iPad).
  2. Fyll i Anhållan om användning av datorplatta. Lämnas till prefekten för beslut.
  3. Datorplatta och ev. abonnemang beställs av institutionens IT-ansvarige.
  4. Institutionens IKT-pedagog bokar en tid med dig för genomgång av användning av datorplatta.
  5. Vid överlämnandet skriver du under Förbindelse i samband med användning av datorplatta (iPad).

Behöver du hjälp med din iPad?
Kontakta institutionens IKT-pedagog.