Om du behöver vabba

Samma dag som ditt barn insjuknar ska du:

  • meddela institutionens ekonomihandläggare
  • meddela din studierektor (gäller lärare) eller din närmaste chef (gäller TA-personal, Nationellt centrum, Sfi-provet och Språkstudion)

När ditt barn tillfrisknat

Första arbetsdagen efter din frånvaro ska du:

  • informera din studierektor eller din närmaste chef
  • registrera din frånvaro i personalsystemet Primula:
  1. Gå in i Primula. Under Min sida, välj Barnledighet.
  2. Följ instruktionerna i den blå spalten under rubriken Registrera uttag av tillfällig föräldrapenning (VAB).
  • Ditt registreringsärende skickas automatiskt till din chef och avslutas av Personalavdelningens lönehandläggare.

Din frånvaro ska i Primula kopplas till ett barn. Barn registreras under Min sida > Personuppgifter.

Om du redan är delledig utan föräldrapenning på till exempel 20 % så ska din tillfälliga VAB-frånvaro anges som 80 %.

Om du är föräldraledig med ersättning från Försäkringskassan som gäller hel månad, ska den omfattning du skulle ha arbetat anges.

Om ditt barn är sjukt mer än 7 dagar

Från 8:e sjukdagen krävs intyg från läkare eller sjuksköterska.

  • Skicka kopia på intyget till institutionens ekonomihandläggare samt till Personalavdelningens lönehandläggare, antingen via e-post eller via vanlig post.