Anmäl om du behöver vabba

Samma dag som ditt barn insjuknar måste du:

 • anmäla detta till institutionens ekonomihandläggare
 • meddela din utbildningssamordnare (gäller lärare) eller din närmaste chef (gäller TA-personal, Nationellt centrum, Språkstudion och Sfi-provgruppen)

Registrera frånvaro för tillfällig vård av barn

Du måste registrera din frånvaro i Stockholms universitets personalsystem Primula:

 • Din första arbetsdag efter en frånvaro registrerar du den. Datumperioden ska motsvara den period som du anmält till Försäkringskassan.
 • Om du har en pågående "Delledighet utan föräldrapenning" på till exempel 25 %, ska omfattningen av den tillfälliga ledigheten anges som 75 %. Har du annan föräldraledighet med ersättning från Försäkringskassan som gäller hel månad, ska den omfattning du skulle ha arbetat anges.
 • Föräldraledighet ska kopplas till ett barn. Barn registreras under Personuppgifter i menyn under Min Sida.
 • Om barnet är sjukt längre tid än sju dagar ska kopia på intyg från läkare eller sjuksköterska skickas per post till lönehandläggaren på Personalavdelningen.

Gör så här:

 1. Gå in i Primula. Under Min sida, välj Barnledighet.
 2. Välj orsak till ledigheten.
 3. Välj vilket barn som ledigheten avser.
 4. Ange fr.o.m. och t.o.m.-datum.
 5. Ange ledighetens omfattning i procent.
 6. Klicka på Lägg till.
 7. Eventuellt intyg skickas per post till Personalavdelningens lönehandläggare.
  Markera om intyg ska skickas.
 8. Klicka på Skicka.
  Ärendet skickas för kännedom till din chef och avslutas av Personalavdelningens lönehandläggare.

När ärendet skickats visas en bekräftelse samt ärendets ID-nummer. Ange detta ID-nummer på eventuella insända handlingar.

Anmäl att du inte vabbar längre

Informera din närmaste chef om att du är tillbaka i tjänst.