Arbetsmiljöarbete, uppföljning våren 2011 (175 Kb)

Arbetsmiljöplan 2012–2016 (118 Kb)

Besluts- och delegationsordning ISD (228 Kb)
Besluts- och delegationsordning HumFak

Miljöhandlingsplan för Institutionen för språkdidaktik (80 Kb)

Verksamhetsplan 2019-2022 (346 Kb)

Riktlinjer

Handläggningsordning vid diskriminering eller trakasserier vid ISD (92 Kb)

Handläggningsrutiner vid underkänd VFU (49 Kb)

Riktlinjer för studie- och karriärvägledning vid Stockholms universitet (54 Kb)

Rutiner för byte av handledare i forskarutbildningen (209 Kb)

Rutin för introduktion av doktorander vid ISD (195 Kb)

Rutiner för trepartssamtal (41 Kb)