Arbetsmiljöarbete, uppföljning våren 2011 (175 Kb)

Arbetsmiljöplan 2012–2016 (118 Kb)

Besluts- och delegationsordning ISD (502 Kb)
Besluts- och delegationsordning HumFak

Miljöhandlingsplan för Institutionen för språkdidaktik (93 Kb)

Verksamhetsplan 2015-2018 (568 Kb)

Riktlinjer

Riktlinjer för studie- och karriärvägledning (54 Kb)

Rutiner för trepartssamtal (41 Kb)

Handläggningsrutiner för underkänd VFU (49 Kb)

Handläggningsordning vid påtalad diskriminering av student