Institutionen bekostar i normalfallet språkgranskning av vetenskapliga publikationer som avser annat språk än den sökandes förstaspråk. Ansökan om medel för språkgranskning kan sökas löpande. Behov anmäls till prefekten som fattar beslut i frågan.

Medarbetare vid Institutionen för språkdidaktik kan välja mellan att avropa på de statliga avtalen eller att anlita Engelska institutionen: