Om du blir sjuk

Om du blir sjuk ska du:

 • meddela institutionens ekonomihandläggare
 • meddela din studierektor (gäller lärare) eller din närmaste chef (gäller TA-personal, Nationellt centrum, Sfi-provet och Språkstudion)
 • göra en sjukanmälan i personalsystemet Primula:
 1. Gå in i Primula. Under Min sida, välj Sjuk/friskanmälan.
 2. Följ instruktionerna i den blå spalten under rubriken Sjukanmälan.
 • Din sjukanmälan skickas automatiskt till din chef och till Personalavdelningens lönehandläggare.
 • Du får e-post som påminner om att du har ett pågående sjukärende. När sjukperioden är avslutad ska du göra en friskanmälan.

När du är frisk igen

När du är frisk igen ska du:

 • informera din studierektor eller din närmaste chef
 • göra en friskanmälan i personalsystemet Primula:
 1. Gå in i Primula. Öppna ditt ärende med sjukanmälan.
 2. Registrera datum för "första dag i arbete" (ej sista sjukdagen).
 3. Klicka på Skicka. Meddelandet skickas automatiskt till Personalavdelningens lönehandläggare.
 • Friskanmälan ska göras första arbetsdagen efter sjukfrånvaron. Sjukavdrag görs från första sjukdagen till att friskanmälan registreras.

Sjuk mer än 7 dagar

Från 8:e sjukdagen krävs läkarintyg.

 • Skicka kopia på läkarintyget till institutionens ekonomihandläggare samt till Personalavdelningens lönehandläggare, antingen via e-post eller via vanlig post.
 • Ange ärende-ID för din sjukanmälan i Primula på de handlingar du skickar in.

Om din sjukskrivning förlängs ytterligare ska du löpande skicka in kopior på dina läkarintyg.

Om du inte friskanmält dig enligt ovan eller skickat in läkarintyg för fortsatt sjukdom betraktas din frånvaro som olovlig och ger fullt löneavdrag.

Ersättning för kostnader

För att du ska få ersättning för kostnader för viss sjukvårdsbehandling, inklusive läkemedel, ska du inom sex månader lämna in kvitton i original. Du skickar dessa med internpost direkt till Personalavdelningens lönehandläggare.

Universitetets företagshälsovård

Universitetets företagshälsovård är Feelgood företagshälsovård AB. Som anställd vid universitetet kan du vända dig till Feelgood för telefonrådgivning vid arbetsrelaterade sjukdomar och för stödsamtal.