Anmäl om du blir sjuk

Samma dag som du insjuknar måste du:

 • anmäla detta till institutionens ekonomihandläggare
 • meddela din studierektor (gäller lärare) eller din närmaste chef (gäller TA-personal, Nationellt centrum, Språkstudion och Sfi-provgruppen)

Registrera din sjukfrånvaro och gör en friskanmälan

Du måste registrera din sjukfrånvaro samt göra en friskanmälan i Stockholms universitets personalsystem Primula:

SJUKANMÄLAN

 • Anmälan ska göras den första sjukdagen, men om du insjuknar på arbetet och därmed är sjuk endast del av dag 1 görs sjukanmälan dag 2 istället.
 • Ett skapat sjukärende skickas för kännedom till din chef och till Personalavdelningens lönehandläggare för bevakning.
 • Du får e-post som påminner om att du har ett pågående sjukärende. När sjukperioden är avslutad ska du göra en friskanmälan.

Gör så här:

 1. Gå in i Primula. Under Min sida, välj Sjuk/friskanmälan.
 2. Ange fr.o.m. datum.
 3. Ange t.o.m.-datum eller lämna tomt.
 4. Ange omfattning för sjukfrånvaron.
 5. Klicka på Lägg till.
 6. Klicka på Skicka. Ärendet skickas till Personalavdelningens lönehandläggare.

När ärendet skickats visas en bekräftelse samt ärendets ID-nummer. Ange detta ID-nummer på eventuella insända handlingar.

Exempel:
Om du insjuknar på arbetet och går hem och är fortsatt sjuk nästa dag blir första dagens frånvaro "del av dag" och nästkommande dag "hel frånvaro":

 • Första raden ska innehålla fr.o.m.- och t.o.m.-datum samt omfattning för sjukfrånvaron.
 • Andra raden ska innehålla fr.o.m.-datum och omfattning=100 %. T.o.m.-datum ska lämnas tomt.

Observera:
Om du rapporterar hela sjukperioden, när du är tillbaka på arbetet, ska t.o.m.-datum vara sista sjukdagen. I dessa fall skapas ingen friskanmälan. I övriga fall måste du göra en friskanmälan.

FRISKANMÄLAN

 • Friskanmälan ska göras i Primula första arbetsdagen efter sjukfrånvaron. Sjukavdrag görs från första sjukdagen till att friskanmälan registreras.
 • Läkarintyg krävs från 8:e dagen. En kopia på intyget skickas per post till Personalavdelningens lönehandläggare.

Gör så här:

 1. Öppna ärendet med sjukfrånvaron.
 2. Registrera datum för "första dag i arbete" (ej sista sjukdagen).
 3. Klicka på Skicka. Meddelandet skickas till Personalavdelningens lönehandläggare.
 4. Informera även din närmaste chef om att du är tillbaka i tjänst.

Du ska löpande skicka in kopior på eventuella läkarintyg till Personalavdelningens lönehandläggare, samt anmäla ändrad omfattning och period till institutionens ekonomihandläggare.

Om du inte friskanmält dig enligt ovan eller skickat in läkarintyg för fortsatt sjukdom betraktas din frånvaro som olovlig och ger fullt löneavdrag.

Ersättning för kostnader

För att du ska få ersättning för kostnader för viss sjukvårdsbehandling, inklusive läkemedel, ska du inom sex månader lämna in kvitton i original. Du skickar dessa med internpost direkt till Personalavdelningens lönehandläggare.
- Läs mer om detta på Medarbetarwebben.

Universitetets företagshälsovård

Universitetets företagshälsovård är Feelgood företagshälsovård AB. Som anställd vid universitetet kan du vända dig till Feelgood för telefonrådgivning vid arbetsrelaterade sjukdomar och för stödsamtal.