Enligt delegationsordningen är det prefekten/motsvarande som beslutar om ledighet. Dock är det rektor som fattar beslut om ledighet längre än ett år för professorer.

Ansökan om semester

Kalenderåret är kvalifikationstid för semester. Betald semester får du för tid som svarar mot din anställningstid under kalenderåret. Du har rätt att få ut 20 semesterdagar under perioden juni–augusti.

Du ansöker numera om semester i Stockholms universitets nya personalsystem Primula:

  1. Gå in på "Min sida"
  2. Välj Semester och lägg in aktuella datum
  3. Klicka på + Lägg till
  4. Klicka på Skicka - så skickas ansökan till närmaste chef för godkännande eller avslag

Ansökan om annan ledighet

Ännu är det bara möjligt att ansöka om semester i Primula. All annan ledighet (till exempel tjänstledighet) görs som tidigare på pappersblankett SU 9031 som du laddar ner från Medarbetarwebben: Blanketter för personalfrågor

Ifylld blankett lämnas till närmaste chef.

Tjänstledighet för annan statlig anställning
Har du en tillsvidareanställning vid universitetet har du rätt att vara tjänstledig från den anställningen, om du blir erbjuden en annan statlig tidsbegränsad anställning. Detta gäller dock längst i två år. Rätten gäller endast tjänstledighet på heltid. För ledighet på deltid krävs att du och din närmsta chef är överens.

Tjänstledighet för annan anställning än statlig
Tjänstledighet för annan anställning än statlig tidsbegränsad anställning kräver att du och din närmsta chef är överens. Institutionen för språkdidaktik godkänner sådan tjänstledighet längst i ett år, med sex månader i taget. Förutsättningen för att få tjänstledigt är att ansökan lämnas in tre månader före tjänstledighetsperiod och att ansökan gäller maximalt i sex månader.

Har du frågor om ledighetsansökan?
Kontakta institutionens administrativa chef.