Tjänsteresor ska utföras på uppdrag av Stockholms universitet och efter beslut av prefekt eller motsvarande.

Från och med 1 juli 2019 har Stockholms universitet upphandlat avtal med affärsresebyrån Egencia Sweden AB. Avtalet innebär att det förpliktigar alla på universitetet att köpa sina tjänsteresor hos Egencia. Det är dock tillåtet att köpa tågbiljetter direkt från SJ.

Boka din resa

Institutionen för språkdidaktik har ingen egen service för resebokning (förutom vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk). Du bokar själv din resa hos Egencia eller SJ, antingen online eller genom personlig telefonservice.

 • För att kunna boka resa online krävs att du först har en resenärsprofil. Är du anställd ska den vara skapad med automatik från Stockholms universitets HR-system.
 • Boka resor - ONLINE
 • Boka - Tågbiljetter

Försäkring vid resor

Vid utrikes tjänsteresa bör resenären ha med sig Swedish State Business Travel Insurance Certificate som intygar att resenären är försäkrad genom Kammarkollegiet.

Reseräkning för traktamente eller bilresa

När traktamente skall utgå eller om du använt bil i tjänsten ska registrering ske i Primula, som är Stockholms universitets personaladministrativa system för reseräkningar. Reseräkningen måste vara inlämnad senast tre månader efter avslutad förrättning. Övriga reseersättningar betalas ut via utlägg.

 1. Gå in i Primula. Under Min sida, välj Resor/Utlägg.
 2. Välj formulär och fyll i alla uppgifter.
 3. Skriv ut den färdiga reseräkningen.
 4. Tejpa upp eventuella kvitton på separat papper.
 5. Lämna reseräkningen och kvittopapper till din närmaste chef för underskrift.

Utlägg

 • Alla utlägg måste i förväg godkännas av din närmaste chef.
 • Alla utlägg ska rapporteras i personalsystemet Primula. Följ instruktionerna:
  Rapportering av utlägg i Primula (546 Kb)
 • Utbetalning sker i samband med lönen.

Vid eventuella problem kontakta institutionens ekonomihandläggare.