Tjänsteresor ska utföras på uppdrag av Stockholms universitet och efter beslut av prefekt eller motsvarande.

Stockholms universitet har avtal med resebyrån BCD Travel. Avtalet förpliktigar alla på universitetet att köpa sina tjänsteresor hos BCD Travel. Det är dock tillåtet att köpa tågbiljetter direkt från SJ.

Du bokar själv din resa

Institutionen för språkdidaktik har ingen egen service för resebokning (förutom vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk). Du bokar själv din resa hos BCD Travel eller SJ, antingen online eller genom personlig telefonservice.

Försäkring vid resor

Vid utrikes tjänsteresa ska resenären ha med sig Swedish State Business Travel Insurance Certificate som intygar att resenären är försäkrad genom Kammarkollegiet. Kortet utfärdas av institutionens ekonomihandläggare.

Har du frågor om tjänstereseförsäkringen? Kontakta Suk-hi Cho.

Reseräkning för traktamente eller bilresa

När traktamente skall utgå eller om du använt bil i tjänsten ska registrering ske i Primula, som är Stockholms universitets personaladministrativa system för reseräkningar. Reseräkningen måste vara inlämnad senast tre månader efter avslutad förrättning. Övriga reseersättningar betalas ut via utlägg.

  1. Gå in i Primula. Under Min sida, välj Resor/Utlägg.
  2. Välj formulär och fyll i alla uppgifter.
  3. Skriv ut den färdiga reseräkningen.
  4. Tejpa upp eventuella kvitton på separat papper.
  5. Lämna reseräkningen och kvittopapper till din närmaste chef för underskrift.

Behöver du hjälp med att använda Primula?
Kontakta institutionens ekonomihandläggare.

Utlägg

Alla utlägg måste i förväg godkännas av din närmaste chef.

Alla utlägg ska rapporteras i personalsystemet Primula. Följ instruktionerna:

Rapportering av utlägg i Primula (546 Kb)

Utbetalning sker i samband med lönen.

Vid eventuella problem kontakta institutionens ekonomihandläggare.