Allt du behöver veta om universitetets miljöarbete

För att underlätta för alla medarbetare finns nu all information om universitetets miljöarbete samlat på Miljöwebben.

Miljöpolicy

Stockholms universitets miljöpolicy innehåller riktlinjer för hur miljöarbetet ska utvecklas. I institutionens miljöhandlingsplan beskrivs vårt arbete med att uppnå målen i universitetets miljöpolicy.

Rutiner för hantering av avfall

Stockholms universitet har ett väl fungerande källsorteringssystem och allt avfall som genereras i verksamheten omhändertas på ett miljö- och hälsoriktigt sätt. En upphandlad avfallsentreprenör sköter omhändertagandet av avfallet.

ISD:s hushållsavfall
På plan 9 finns en sorteringsmöbel för plast och kartong. Exempelvis ska hårdplastförpackningar (ursköljda) slängas i dessa – och inte bland hushållssopor. Glas- och metallförpackningar ställs under diskhon.

ISD har egen kolsyremaskin

Institutionen har en kolsyremaskin i köket på plan 9. Så om du vill ha "bubbelvatten" till något möte/konferens behöver du inte beställa det utifrån.

Har du frågor om miljöarbete?
Kontakta institutionens miljörepresentant:
Margareta Skoglund Ålin, 08 1207 6683, margareta.skoglund.alin@isd.su.se