Allt du behöver veta om universitetets miljöarbete

För att underlätta för alla medarbetare finns nu all information om universitetets miljöarbete samlat på Miljöwebben.

Miljöpolicy

Stockholms universitets miljöpolicy innehåller riktlinjer för hur miljöarbetet ska utvecklas. I institutionens miljöhandlingsplan beskrivs vårt arbete med att uppnå målen i universitetets miljöpolicy.

Rutiner för hantering av avfall

Stockholms universitet har ett väl fungerande källsorteringssystem och allt avfall som genereras i verksamheten omhändertas på ett miljö- och hälsoriktigt sätt. En upphandlad avfallsentreprenör sköter omhändertagandet av avfallet.

ISD:s hushållsavfall

På plan 9 finns en möbel för hushållsavfall. På plan 2 slängs hushållsavfall i soptunnan.

På båda planen finns sorteringsmöbel för plast, kartong och metall. Exempelvis ska hårdplastförpackningar (ursköljda) slängas i dessa – och inte bland hushållssopor. Glasförpackningar ställs under diskhon.

ISD har egna kolsyremaskiner

Institutionen har två kolsyremaskiner, en i varje kök på plan 2 och 9. Så om du vill ha "bubbelvatten" till något möte/konferens behöver du inte beställa det utifrån.

SAMIR - universitetets nya inrapporteringssystem i säkerhets-, arbetetsmiljö-  och miljöfrågor

Nu kan du anmäla tillbud och arbetsskada/sjukdom, göra polisanmälan eller rapportera miljöavvikelse via SAMIR, som är ett webbaserat system. Du kan också lämna förslag på förbättringar som rör miljöarbetet. Gå in i SAMIR och fyll i ett formulär. Du får svar på din anmälan via e-post.

Har du frågor om miljöarbete?

Kontakta institutionens miljörepresentant:
Leif Karlsson, 08-120 766 97, leif.karlsson@isd.su.se