Alla inköp måste godkännas av din närmaste chef, även litteraturinköp till institutionen.

Om du har behov av litteratur, kontakta din studierektor/närmaste chef som godkänner och skickar vidare för beställning.