Om du har behov av att köpa in litteratur, kontakta först din studierektor eller närmaste chef.

  • Litteratur utgiven i Sverige ska beställas från Bokus.
  • Litteratur utgiven utomlands ska beställas från AdLibris.

Om boken du söker inte finns hos första leverantören får du beställa från den andra.