Om du har behov av att köpa in litteratur, kontakta först din studierektor eller närmaste chef.

  • Litteratur utgiven i Sverige ska beställas från Bokus.
  • Litteratur utgiven utomlands ska beställas från AdLibris.

Om boken du söker inte finns hos första leverantören får du beställa från den andra.

När du ska beställa från Bokus eller AdLibris måste du först skapa ett företagskonto. Du behöver ange leveransadress, fakturaadress, organisationsnummer samt fakturareferens.

Leveransadress
Institutionen för språkdidaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Fakturaadress
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö
Referens: 161

Organisationsnummer
Stockholms universitet: 202100-3062