Om du har behov av att köpa in litteratur, kontakta först din studierektor eller närmaste chef.