Som anställd vid Institutionen för språkdidaktik kan du ansöka om särskilda medel för aktiviteter som är knutna till din kompetensutveckling. Det kan gälla kostnader för deltagande vid konferenser och studieresor. Forskare kan söka konferensmedel om max 15000 kronor per år.

Ansökningar behandlas vid två tillfällen per termin (den vardag som ligger närmast efter 15 februari, 1 maj, 15 september och 1 november).

Riktlinjer för vad ansökan kan gälla:

Riktlinjer för ansökan om medel för resor, konferenser, språkgranskning, forskningsmateriel m.m. (224 Kb)

Ansökan görs på särskild blankett som lämnas till närmaste chef (doktorander lämnar till huvudhandledaren):

Ansökan om medel för konferenser och studieresor (118 Kb)