Medel för konferenser, språkgranskning m.m.

Som anställd vid Institutionen för språkdidaktik kan du ansöka om särskilda medel för aktiviteter som är knutna till din kompetensutveckling. Det kan gälla kostnader för deltagande vid konferenser, språkgranskning av texter m.m.

Ansökningar behandlas vid två tillfällen per termin (den vardag som ligger närmast efter 15 februari, 1 maj, 15 september och 1 november).

Se Riktlinjer för ansökan om medel för resor, konferenser, språkgranskning, forskningsmateriel m.m. för vad ansökan kan gälla.

Ansökan görs på särskild blankett som lämnas till närmaste chef (doktorander lämnar till huvudhandledaren).

Tid för kompetensutveckling

Anställda vid Institutionen för språkdidaktik har möjlighet att ansöka om kompetensutvecklingstid inom ramen för sin tjänst, utöver den tid man eventuellt redan har. Den här möjligheten är till för sådana aktiviteter som kan gynna både medarbetaren och institutionen som helhet.

För riktlinjer och exempel på vilka aktiviteter det kan gälla,
se Riktlinjer för ansökan om extra tid för kompetensutveckling m.m.

Ansökan görs på särskild blankett som lämnas till närmaste chef.