Som arbetsgivare arbetar Institutionen för språkdidaktik kontinuerligt med jämlikhets- och jämställdhetsfrågor. Vid institutionen finns Rådet för arbetsmiljö och lika villkor som träffas regelbundet och bland annat diskuterar och följer upp frågor som rör jämlikhet och jämställdhet.

Kontakt vid diskriminering och trakasserier

Om du känner att du som medarbetare vid Institutionen för språkdidaktik blir orättvist behandlad, diskriminerad eller utsatt för trakasserier ska du i första hand vända dig till någon av institutionens skyddsombud:

Du kan också kontakta din närmaste chef eller institutionens prefekt.

Personalavdelningens jämlikhetssamordnare

Om du har generella frågor om diskrimineringsgrunder eller trakasserier, eller om du vill veta vilka dina rättigheter är, eller om du funderar på något annat som rör jämlikhets- och jämställdhetsområdet, så kan du vända dig till personalavdelningens kontaktperson: