Internationellt utbyte

Internationellt utbyte

Stockholms universitet ska, enligt den långsiktiga verksamhetsplanen, stärka sin internationella ställning genom ökad internationalisering.

Med internationalisering avses:

  • kontakter med utlandet: studenters utlandsvistelser, samarbetsavtal med utländska lärosäten
  • internationalisering av universitetets verksamhet: ökad närvaro av lärare och studenter från utlandet, internationellt fokus i undervisningen avseende val av inriktning, teorier och metoder

Lärarmobiliteten sanktioneras på olika sätt genom avtal inom Erasmus, Nordplus eller andra mobilitetsprogram. Tänk på att vi inom lärarutbildningen också kan använda oss av avtal vid andra institutioner, se Stockholms universitetets avtalsdatabas. Kompetensutvecklingsmedel finns också att söka via Erasmus och behöver då inte sanktioneras av Erasmusavtal, det är också möjligt att söka för kompetensutveckling på företag.

Nedan kan du läsa reseberättelser från kollegor som varit på olika typer av mobilitet.

Aktuella notiser

  • Intryck från Erasmus+ lärarmobilitet: Rundturer Stockholm-Paris 2018-06-15 Via det europeiska lärarmobilitetsprogrammet åkte Birgitta Fröjdendahl, lärarutbildare vid Institutionen för språkdidaktik, hösten 2017 till Paris och i april 2018 tillbringade Anne-Marie Voise från Université Paris-Ést Créteil en vecka hos oss. De två möttes för att jämföra sina intryck och erfarenheter och Birgitta berättar här om det mötet och sin resa.
  • Erasmus+ personalfortbildning 2018-04-10 Erasmus personalfortbildning erbjuder finansiering för fortbildning utomlands i egna arbetsuppgifter. Passa på att fortbilda dig i EU-området. Först till kvarn gäller! Kontakta internationella koordinatorn för mer information.
  • Lärarmobilitet genom Erasmus 2017-07-19 Som lärare vid Stockholms universitet har du möjlighet att genom Erasmusprogrammet få finansiering för undervisning vid ett europeiskt universitet.

Har du frågor kring internationellt utbyte?
Kontakta institutionens internationella koordinator:
Suk-hi Cho, international@isd.su.se

Administrativ service vid ISD

Budget, Projekt
Agneta Eiseborn, 08 1207 6061
agneta.eiseborn@isd.su.se

Diariet, DiVA
Margareta Skoglund Ålin
margareta.skoglund.alin@isd.su.se

Ekonomihandläggning,
Sjukanmälan
Marja Vatalis, 08 1207 6695
marja.vatalis@isd.su.se

Felanmälan lokaler
Sektionen för lokalservice
Felanmälan

Internationell mobilitet
Suk-hi Cho
international@isd.su.se
Internationellt utbyte

IT - beställningar, support
datorer, ipad, programlicenser, stödsystem (Athena, Box, Mondo, Urkund)
Benny Pettersson, 08 1207 6740
benny.pettersson@isd.su.se
Helpdesk, 08 16 1999
IT-support
Driftinformation

Kursplaner, Kurslitteratur, Betygskriterier
Josefin Bloch, 08-1207 6649
josefin.bloch@isd.su.se

Lokalbokning, Schemaläggning
Zakaria Lemmouh, 08 1207 6602
lokalbokning@isd.su.se

Lönehandläggare
Personalavdelningen
Christine Johnson, 08 16 2108
christine.johnson@su.se

Materialinköp, Service
Benny Pettersson
benny.pettersson@isd.su.se

Personalfrågor
Leif Karlsson, 08 1207 6697
leif.karlsson@isd.su.se

Prefektassistent
Margareta Skoglund Ålin,
08 1207 6683
margareta.skoglund.alin@isd.su.se

Trycksaker, Webb
Hilda Bergmar, 08 1207 6699
hilda.bergmar@isd.su.se
Grafisk manual
Verktyg för visuell identitet