Internationellt utbyte

Internationellt utbyte

Stockholms universitet ska, enligt den långsiktiga verksamhetsplanen, stärka sin internationella ställning genom ökad internationalisering.

Med internationalisering avses:

  • kontakter med utlandet: studenters utlandsvistelser, samarbetsavtal med utländska lärosäten
  • internationalisering av universitetets verksamhet: ökad närvaro av lärare och studenter från utlandet, internationellt fokus i undervisningen avseende val av inriktning, teorier och metoder

Lärarmobiliteten måste sanktioneras av Erasmus-avtal. Tänk på att vi inom lärarutbildningen också kan använda oss av avtal vid andra institutioner, se Stockholms universitetets avtalsdatabas.


Har du frågor kring internationellt utbyte?
Kontakta institutionens internationella koordinator:
Suk-hi Cho, international@isd.su.se

Aktuella notiser

  • Erasmus+ personalfortbildning 2017-10-17 Erasmus personalfortbildning erbjuder finansiering för fortbildning utomlands i egna arbetsuppgifter. Passa på att fortbilda dig i EU-området. Först till kvarn gäller! Kontakta internationella koordinatorn för mer information.
  • Forskningsvistelse i Kina, Ryssland eller Mexico 2017-10-17 Genom Internationell mobilitet på Studentavdelningen kan forskare, lärare och forskarstuderande anmäla sitt intresse för kortare forskningsvistelser vid fem olika universitet där Stockholms universitet har särskilda samarbetsavtal.
  • Lärarmobilitet genom Erasmus 2017-07-19 Som lärare vid Stockholms universitet har du möjlighet att genom Erasmusprogrammet få finansiering för undervisning vid ett europeiskt universitet.

Administrativ service vid ISD

Arkivvård
Benny Pettersson
benny.pettersson@isd.su.se

Budget, Projekt
Agneta Eiseborn, 08 1207 6061
agneta.eiseborn@isd.su.se

Diarieföring
Margareta Skoglund Ålin
margareta.skoglund.alin@isd.su.se

Ekonomihandläggning,
Sjukanmälan
Marja Vatalis, 08 1207 6695
marja.vatalis@isd.su.se

Felanmälan lokaler
Sektionen för lokalservice
Felanmälan

IKT-support
Mondo, Survey&Report, Adobe Connect etc.
Marie-Louise Sjögren,
08 1207 6625
marie-louise.sjogren@isd.su.se

Internationell mobilitet
Suk-hi Cho
international@isd.su.se
Internationellt utbyte

IT - beställningar, support
ny IT-utrustning, programlicenser,
datorn, nätverket, ipad etc.

Benny Pettersson, 08 1207 6740
benny.pettersson@isd.su.se
Helpdesk, 08 16 1999
IT-support
Driftinformation

Kursplaner, Kurslitteratur
Marie-Louise Sjögren,
08 1207 6625
marie-louise.sjogren@isd.su.se

Lokalbokning, Schemaläggning
Zakaria Lemmouh, 08 1207 6602
lokalbokning@isd.su.se

Lönehandläggare
Personalavdelningen
Christine Johnson, 08 16 2108
christine.johnson@su.se

Materialinköp, Service
Benny Pettersson
service@isd.su.se

Personalfrågor
Leif Karlsson, 08 1207 6697
leif.karlsson@isd.su.se

Prefektassistent
Margareta Skoglund Ålin,
08 1207 6683
margareta.skoglund.alin@isd.su.se

Trycksaker, Webb
Hilda Bergmar, 08 1207 6699
hilda.bergmar@isd.su.se
Manual för visuell identitet