Internationellt utbyte

Internationellt utbyte

Stockholms universitet ska, enligt den långsiktiga verksamhetsplanen, stärka sin internationella ställning genom ökad internationalisering.

Med internationalisering avses:

  • kontakter med utlandet: studenters utlandsvistelser, samarbetsavtal med utländska lärosäten
  • internationalisering av universitetets verksamhet: ökad närvaro av lärare och studenter från utlandet, internationellt fokus i undervisningen avseende val av inriktning, teorier och metoder

Lärarmobiliteten sanktioneras på olika sätt genom avtal inom Erasmus, Nordplus eller andra mobilitetsprogram. Tänk på att vi inom lärarutbildningen också kan använda oss av avtal vid andra institutioner, se Stockholms universitetets avtalsdatabas. Kompetensutvecklingsmedel finns också att söka via Erasmus och behöver då inte sanktioneras av Erasmusavtal, det är också möjligt att söka för kompetensutveckling på företag.

Frågor om lärarmobilitet besvaras av Maria Högemark på Studentavdelningen
08 16 2119, maria.hogemark@su.se

Frågor om personalmobilitet besvaras av Mascha Schepers på Studentavdelningen
08 16 2577, mascha.schepers@su.se

uhr utbytestjänstgöring

Åk utomlands och stärk din kompetens

Utbytestjänstgöring ger statsanställda i Sverige möjlighet att under en begränsad tid arbeta inom EU:s förvaltning, i ett annat EU-land eller i en internationell organisation.

Reseberättelser från kollegor

  • Travel report from Zaragoza 2019-03-26 Una Cunningham at the Department of Language Education went to Zaragoza, Spain, on an Erasmus exchange. There she combined a visit to her students on school placement in Spain with a teaching exchange at the University of San Jorge. Enjoy her travel report.
  • Staff Training Week på vackra Zakynthos 2018-12-11 Under en vecka i juni var tre medarbetare vid Språkstudion på Staff Training Week på den vackra ön Zakynthos i den grekiska övärlden.
  • Rapport från 2018 års NILS-träff 2018-11-26 Nätverket NILS (Nätverket för internationalisering av lärarutbildning i Sverige) träffades i Stockholm den 18-19 oktober 2018 för att utforska och arbeta vidare med de möjligheter för internationalisering inom professionsutbildningar som föreslås i Internationaliseringsutredningen.
  • På VFU-besök i Zürich i Schweiz 2018-10-22 Marlene Öhberg är lärarutbildare vid Institutionen för språkdidaktik och programansvarig för Stockholms universitets grundlärarprogram med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3. I september 2018 åkte hon till Zürich i Schweiz för att se hur lärarutbildningen där fungerar, samt för att göra VFU-besök hos en av våra studenter.
  • Givande utbyte med Islands lärarhögskola 2018-08-23 I juni 2018 åkte fem lärarutbildare och forskare från Institutionen för språkdidaktik till Island. Sophie Gasson, Mara Haslam, Maria Nilsson, Oliver Smith och Anne Reath Warren upplevde att det i Reykjavik finns intresse för framtida utbyten på personalnivå.
  • Intryck från Erasmus+ lärarmobilitet: Rundturer Stockholm-Paris 2018-06-19 Via det europeiska lärarmobilitetsprogrammet åkte Birgitta Fröjdendahl, lärarutbildare vid Institutionen för språkdidaktik, hösten 2017 till Paris och i april 2018 tillbringade Anne-Marie Voise från Université Paris-Ést Créteil en vecka hos oss. De två möttes för att jämföra sina intryck och erfarenheter och Birgitta berättar här om det mötet och sin resa.
  • Besök i Europaskolan i Bryssel 2018-06-19 Christine Lalander från Institutionen för språkdidaktik besökte våren 2018 Europaskolan i Bryssel. Förutom att hon var med på lektioner hade hon också möten med lärarna för att diskutera fortsatta VFU-utbyten på skolan.

Administrativ service vid ISD

Arkivvård
Zakaria Lemmouh, 08 1207 6602
zakaria.lemmouh@isd.su.se

Budget Projekt
Agneta Eiseborn, 08 1207 6061
agneta.eiseborn@isd.su.se

Diariet DiVA
Margareta Skoglund Ålin
margareta.skoglund.alin@isd.su.se

Ekonomihandläggning
Sjukanmälan
Marja Vatalis, 08 1207 6695
marja.vatalis@isd.su.se

Felanmälan lokaler
Sektionen för lokalservice
Felanmälan

Internationell mobilitet
Studentavdelningen
Internationellt utbyte

IT-beställningar
datorer, ipad, licenser, e-postlistor
Benny Pettersson, 08 1207 6740
benny.pettersson@isd.su.se
Helpdesk, 08 16 1999
IT-support
Driftinformation

Kursplaner Kurslitteratur
Betygskriterier

Josefin Bloch, 08 1207 6649
josefin.bloch@isd.su.se

Kursvärderingar
Zakaria Lemmouh, 08 1207 6602
zakaria.lemmouh@isd.su.se

Lokalbokning Schemaläggning
Zakaria Lemmouh, 08 1207 6602
lokalbokning@isd.su.se

Lönehandläggare
Personalavdelningen
Christine Johnson, 08 16 2108
christine.johnson@su.se

Materialinköp Service
Benny Pettersson
benny.pettersson@isd.su.se

Personalfrågor
Maria Lans, 08 1207 6643
maria.lans@isd.su.se

Webb Trycksaker
Hilda Bergmar, 08 1207 6699
hilda.bergmar@isd.su.se
Grafisk manual
Verktyg för visuell identitet

fristående enheter vid isd:

Nationella prov i sfi
NC
Språkstudion