Din friskvårdstimme kan du använda i till exempel Personalgymmet eller Frescatihallen.

Friskvårdsersättning

Anställda har även rätt till skattefri ersättning för friskvård med upp till 1500 kronor per kalenderår. Friskvårdsersättningen kan inte sparas eller föras över till nästkommande år.

Du ansöker själv om ditt friskvårdsbidrag i Primula:

  1. Logga in i Primula.
    Välj Min sida > Friskvård.
    Följ instruktionerna där för att registrera ditt friskvårdsbidrag.
  2. Lämna ditt utskrivna underlag tillsammans med originalkvitto till institutionens ekonomihandläggare.

Om ditt kvitto inte får plats på ditt utskrivna underlag, fäst det då istället på en nytt och helt A4-ark.

Universitetets företagshälsovård

Universitetets företagshälsovård är Feelgood företagshälsovård AB. Som anställd vid universitetet kan du vända dig till Feelgood för telefonrådgivning vid arbetsrelaterade sjukdomar och för stödsamtal.

Har du någon idé kring friskvård vid institutionen?
Kontakta Nils Larsson, nils.larsson@isd.su.se