Din friskvårdstimme kan du använda i till exempel Personalgymmet eller Frescatihallen.

Friskvårdsersättning

Anställda har även rätt till ersättning för enklare friskvårdsinsatser som exempelvis gymkort eller massage. Ersättningen är begränsad till högst 1.500 kronor/anställd och år.

Gör så här:

  • Skriv ut och fyll i blanketten Friskvårdsersättning (se nedan Bifogade filer).
  • Sätt fast kvitto (högst tre månader gammalt).
  • Lämna blanketten till ekonomihandläggaren (se högerspalt).

Friskvård vid Institutionen för språkdidaktik

Gemensamt fika
Varje tisdag kl 14 är det gemensamt institutionsfika i lunchrummet på plan 2. Institutionens olika enheter turas om med ansvaret för fikat.

Stavgång
Sex par gåstavar finns i lunchrummet på plan 2, som man kan låna för promenader.

Universitetets företagshälsovård

Universitetets företagshälsovård är Feelgood företagshälsovård AB. Som anställd vid universitetet kan du vända dig till Feelgood för telefonrådgivning vid arbetsrelaterade sjukdomar och för stödsamtal.