Vid Institutionen för språkdidaktik har vi en arbetsmiljögrupp som träffas en gång i månaden. Då bearbetas frågor som rör medarbetarnas psykosociala och fysiska miljö. Det gäller till exempel betydande förändringar i verksamheten, lokaler, första hjälpen, ensamarbete, jämställdhet/likabehandling, introduktion av nyanställda/praktikanter, krisstöd, kränkande särbehandling, lagstadgade hälsoundersökningar, rehabilitering, smittskydd, synundersökningar, tillbud/arbetsskador, fysiska miljön, säkerhet och brandskydd, miljöarbete inför miljöcertifiering, regelbundna mätningar (skyddsrond och arbetsmiljöenkät), riskanalyser och konsekvensutredningar.

Arbetsmiljöombud/skyddsombud

Huvudskyddsombuden vid Stockholms universitet har till uppgift att företräda arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor, stödja arbetsmiljöombuden/skyddsombuden, medverka i utbildning och skyddsronder med mera. Dessutom finns arbetsmiljöombud/skyddsombud vid institutionerna som är de anställdas företrädare i arbetsmiljöfrågor och som har till uppgift att värna om en god arbetsmiljö.

Har du funderingar kring din arbetsmiljö?
Kontakta institutionens skyddsombud:

Du är naturligtvis välkommen att kontakta vilket skyddsombud du vill. De arbetar nära tillsammans och driver långsiktigt de frågor de anser vara extra viktiga.

Bildskärmsglasögon

Som arbetstagare har du rätt till gratis synundersökning och – om undersökningen visar att behov föreligger – särskilda glasögon som är utprovade för bildskärmsarbete. Om du är i behov av bildskärmsglasögon ska du kontakta institutionens administrativa chef, som gör en beställning via Stockholms universitets e-handelsportal.

SAMIR - Säkerhet-Arbetsmiljö-Miljö-InRapportering

I inrapporteringssystemet SAMIR kan du anmäla tillbud och arbetsskada/sjukdom, göra polisanmälan eller rapportera miljöavvikelse. Du kan också lämna förslag på förbättringar som rör miljöarbetet. Gå in i SAMIR och fyll i ett formulär. Du får svar på din anmälan via e-post.

Utvecklingssamtal

En del i en god arbetsmiljö är möjligheten att påverka sin arbetssituation. Det görs bland annat genom utvecklingssamtal som är ett viktigt instrument för utvärdering och planering. Vid Institutionen för språkdidaktik har varje medarbetare utvecklingssamtal med sin närmaste chef en gång om året.