Word

För Word finns en multimall för brev, beslut, PM och protokoll samt en separat ledningsmall. När du installerat mallen på din jobbdator kan du skapa dokument där universitetets och institutionens loggor samt dina egna kontaktuppgifter finns inlagda. Dessa mallar följer även universitetets riktlinjer för vilka typsnitt och textstorlekar som ska användas i våra verksamhetsdokument.

Powerpoint

För Powerpoint finns en baspresentation med Stockholms universitets logga och grafiska element samt tomma mallar för att skapa eget innehåll.

Installera Officemallar

På SUA-datorer (anslutna till Arbetsplatstjänsten) finns mallarna att ladda ner via Software Center (PC) eller Self Service (Mac). Instruktioner för detta finns i Serviceportalen.

För dig som använder PC:

Software Center
 

För dig som använder Mac:

Self Service
 

Använda Officemallar

När du installerat mallarna öppnar du programmet, Word eller Powerpoint. Längst uppe till vänster finns nu en ruta med Stockholms universitets logga och texten Mallar. Där väljer du vilken slags mall du vill använda.

Uppe till vänster i programmet Word finns SU-mallarna.
 
Uppe till vänster i programmet Powerpoint finns SU-mallarna.
 

Behöver du hjälp med att installera eller använda Office-mallarna?
Kontakta institutionens kommunikatör.

Mallar på din hemdator

Du kan även installera mallarna på din hemdator och då laddar du ned dem från Mediabanken. Detta kan innebära att du måste göra olika säkerhetsval som du själv får ta ansvar för. Vid eventuella problem rådgör du med din privata internetleverantörs support.

Mediabanken