Prefekten har det övergripande ansvaret för webbplatsens innehåll.

Webbredaktören ansvarar för hur informationen presenteras, struktureras, länkas etc.

Informationsunderlag till en webbsida (text, bilder, länkar, tillhörande dokument, kontaktuppgifter etc) skickas per e-post till webbredaktören.

Kalendarium

Händelser som bör finnas i institutionens interna kalendarium skickas till webbredaktören. I ämnesraden anges "Till kalendariet". Meddelandet ska innehålla datum, klockslag, lokal samt information om händelsen. Vid ändring av någon av dessa uppgifter ska ansvarig så snart som möjligt meddela webbredaktören.