Prefekten har det övergripande juridiska ansvaret för webbplatsens innehåll.

Institutionens kommunikatör ansvarar för hur informationen presenteras, struktureras, länkas etc.

Institutionens fristående enheter har egna webbredaktörer.

Informationsunderlag till en webbsida (text, bilder, länkar, tillhörande dokument, kontaktuppgifter etc) skickas per e-post till kommunikatören.

Kalendarium

Händelser som bör finnas i institutionens interna kalendarium skickas till institutionens kommunikatör. I ämnesraden anges "Till kalendariet". Meddelandet ska innehålla datum, klockslag, lokal samt information om händelsen. Vid ändring av någon av dessa uppgifter ska uppgiftsansvarig så snart som möjligt meddela kommunikatören.