Visitkort producerar du själv i Produktionsverktyget på www.su.se/visuellidentitet

Det går att välja mellan stående och liggande visitkort:

Det visitkort du skapat i Produktionsverktyget skickas till din e-postadress. Meddelandet innehåller de uppgifter som beställningen till tryckeriet bör innehålla, länk till den färdiga filen i Produktionsverktyget samt information om vart beställningen ska skickas. Detta e-postmeddelande ska kompletteras med relevanta uppgifter och vidarebefordras till universitetets upphandlade tryckeri AJ E-Print AB: info@eprint.se

Behöver du hjälp med att använda Produktionsverktyget?
Kontakta institutionens informatör.