Det är viktigt att institutionens trycksaker är enhetligt utformade och följer Stockholms universitets visuella identitet.

Enklare grafisk produktion

Produktionsverktyget är ett webbaserat verktyg som gör det snabbt och smidigt att producera enklare grafiskt material enligt Stockholms universitets grafiska profil. Inga förkunskaper krävs och alla anställda har tillgång till verktyget. Du loggar in med ditt universitetskonto.

Avancerad formgivning

För mer avancerade produktioner kontakta institutionens kommunikatör i god tid innan tänkt distribueringsdatum.

Tryckerier

Stockholms universitet har upphandlade ramavtal med olika tryckerier som täcker olika behov av trycksaker, såsom doktorsavhandlingar, högtidstryck och publikationstjänster.

Har du frågor om Stockholms universitets visuella identitet?
Kontakta institutionens kommunikatör.