Samtliga medarbetare vid Stockholms universitet omfattas av den lagstadgade meddelarfriheten som innebär att de har rätt att lämna information till massmedia. Det är förbjudet för överordnade och kollegor att efterforska vem som kontaktat media. Meddelarfriheten innebär dock inte att samtliga medarbetare har rätt att uttala sig i universitetets namn eller företräda universitetet i media.

Uttalanden i institutionens namn

I första hand är det prefekten som uttalar sig i frågor som rör hela institutionen. När övriga medarbetare uttalar sig i institutionens namn ska detta alltid förankras hos prefekten.

Om man som medarbetare till exempel uttalar sig som sakkunnig inom sitt område ska det tydligt framgå om man uttalar sig i institutionens namn eller som just sakkunnig.

Universitetets presstjänst

Vid Stockholms universitet finns en pressavdelning som nås via e-post: press@su.se
Jourtelefonnummer där anställda kan få hjälp även utanför kontorstid: 08-16 4090