Adobe Connect kan användas för såväl föreläsningar med många åhörare som för handledning och arbetsmöten. Du kan till exempel:

  • kommunicera med andra deltagare via chatt, röst och video
  • visa dokument, presentationer eller filmer för övriga deltagare
  • visa något på din skärm för övriga deltagare i mötet

Alla som har ett universitetskonto vid Stockholms universitet kan logga in i Adobe Connect och skapa ett rum för möten. Tjänsten är helt webbaserad och inget verktyg behöver installeras.

Besök Café Connect för direkthjälp.

Behöver du hjälp med att använda Adobe Connect?
Kontakta institutionens IKT-pedagog.