Stockholms universitets Officemallar följer universitetets visuella identitet. När du installerat SU:s Officemallar på din jobbdator kan du använda till exempel en brevmall i Word, där universitetets och institutionens loggor samt dina egna kontaktuppgifter finns inlagda.

På nyare SUA-datorer (anslutna till Arbetsplatstjänsten) finns en automatisk installering av Officemallarna, som du aktiverar via Windowsikonen längst nere till vänster (gäller PC):

 

Behöver du hjälp med att installera eller använda Office-mallarna?
Kontakta institutionens IKT-pedagog.

Du kan även installera mallarna på din hemdator, men det kan innebära att du måste göra olika säkerhetsval - dessa måste du själv ta ansvar för och vid eventuella problem rådgöra med din privata internetleverantörs support.