InSiDan ges ut ett par gånger per termin. Det skickas då via e-post till samtliga medarbetare vid Institutionen för språkdidaktik.

Vad tycker du om InSiDan? Har du något tips för kommande nummer?
Skriv gärna till insidan@isd.su.se och berätta.