För att läsa din e-post i din webbläsare, gå in på mail.su.se. Logga in med ditt SU-konto.

Du kan även använda e-postprogrammet Outlook 2016.

E-postsignatur 

Signaturer i e-post ska följa Stockholms universitets visuella identitet och innehålla en informationslänk om personuppgiftsbehandling.

Mall för e-postsignatur finns på Medarbetarwebben:

Instruktioner för att lägga in en e-postsignatur finns i Serviceportalen:

Autosvar

När du har semester eller är sjukskriven är det viktigt att du ställer in ett automatiskt svar på meddelanden som skickas till din e-post. Instruktioner för att skapa ett sådant frånvaromeddelande finns i Serviceportalen:

Funktionsadresser

Institutionen för språkdidaktik har sju så kallade funktionsadresser som vem som helst kan använda för att göra ett riktat grupputskick.

För att nå: Skicka e-post till:
Administrationsgruppen + studierektorerna admin@isd.su.se
Doktoranderna doktorand@isd.su.se
Forskarkollegiet forskarkollegiet@isd.su.se
Handledare inom forskarutbildningen handledare@isd.su.se
Ledningsgruppen ledning@isd.su.se
Lärare, forskare och doktorander larare-forskare@isd.su.se
Samtliga anställda isd-personal@isd.su.se