För att läsa din e-post, gå in på ebox.su.se
Logga in med ditt vanliga användarnamn och lösenord.

E-postsignatur, autosvar m.m.

Signaturer i e-post rekommenderas följa Stockholms universitets visuella identitet. För att infoga e-postsignatur, aktivera autosvar med mera - se Alternativ uppe till höger i ditt webbmailsfönster.

Funktionsadresser

Institutionen för språkdidaktik har sju så kallade funktionsadresser, som vem som helst kan använda för att göra ett riktat grupputskick:

isd-admin - når administrationen samt utbildningssamordnare och studierektorer
isd-doktorand - når institutionens doktorander
isd-forskarkollegiet - når samtliga disputerade
isd-handledare - når institutionens handledare inom forskarutbildningen
isd-larare-forskare - når samtliga lärare, forskare och doktorander
isd-ledning - når ledningsgruppen
isd-personal - når samtliga anställda