I Stockholms universitets regelbok finns ett antal styrdokument som anställda, studenter, uppdragstagare med flera ska förhålla sig till vad gäller dokumentation, information och säkerhet.

Läs mer om detta på Medarbetarwebben:

Dataskyddsombud

Vid universitetet finns ett Dataskyddsombud (DSO). Kontakta alltid DSO vid incidenter, samt vid behov av råd och stöd i frågor som rör personuppgiftsbehandling: dso@su.se