Annonser

Annonsering ska följa Stockholms universitets visuella identitet.

För annonsproduktion kontaktas institutionens informatör i god tid innan aktuellt annonseringsdatum.

För platsannonser ansvarar prefekten.

Trycksaker

Institutionens trycksaker ska följa Stockholms universitets visuella identitet. Det är viktigt att trycksaker från institutionen är enhetligt utformade.

För dig som önskar producera enklare grafiska enheter enligt universitetets visuella identitet finns ett speciellt produktionsverktyg. För produktion av mer avancerad formgivning eller vid frågor om den visuella identiteten ska institutionens informatör kontaktas.

För produktion av foldrar eller broschyrer kontaktas institutionens informatör i god tid innan tänkt distribueringsdatum.

Stockholms universitet har upphandlade ramavtal med tre olika tryckerier som täcker olika behov av trycksaker, såsom doktorsavhandlingar, högtidstryck och publikationstjänster.