Rutiner & Riktlinjer

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för språkdidaktik
  4. Medarbetare
  5. Rutiner & Riktlinjer

Administrativ service vid ISD

Arkivvård
Benny Pettersson
benny.pettersson@isd.su.se

Budget, Projekt
Agneta Eiseborn, 08 1207 6061
agneta.eiseborn@isd.su.se

Diarieföring
Margareta Skoglund Ålin
margareta.skoglund.alin@isd.su.se

Ekonomihandläggning,
Sjukanmälan
Marja Vatalis, 08 1207 6695
marja.vatalis@isd.su.se

Felanmälan lokaler
Sektionen för lokalservice
Felanmälan

IKT-support
Mondo, Survey&Report, Adobe Connect etc.
Marie-Louise Sjögren,
08 1207 6625
marie-louise.sjogren@isd.su.se

Internationell mobilitet
Suk-hi Cho
international@isd.su.se
Internationellt utbyte

IT - beställningar, support
ny IT-utrustning, programlicenser,
datorn, nätverket, ipad etc.

Benny Pettersson, 08 1207 6740
benny.pettersson@isd.su.se
Helpdesk, 08 16 1999
IT-support
Driftinformation

Kursplaner, Kurslitteratur
Marie-Louise Sjögren,
08 1207 6625
marie-louise.sjogren@isd.su.se

Lokalbokning, Schemaläggning
Zakaria Lemmouh, 08 1207 6602
lokalbokning@isd.su.se

Lönehandläggare
Personalavdelningen
Christine Johnson, 08 16 2108
christine.johnson@su.se

Materialinköp, Service
Benny Pettersson
service@isd.su.se

Personalfrågor
Leif Karlsson, 08 1207 6697
leif.karlsson@isd.su.se

Prefektassistent
Margareta Skoglund Ålin,
08 1207 6683
margareta.skoglund.alin@isd.su.se

Trycksaker, Webb
Hilda Bergmar, 08 1207 6699
hilda.bergmar@isd.su.se
Manual för visuell identitet