Bokningsunderlaget anger ramarna för kursens schema.

  • Schemat från föregående termin används som förlaga för det nya schemat.
  • I bokningsunderlaget skall inte dagar och tider specificeras.
  • Lokalbokaren schemalägger utifrån lokaltillgång.

Kursansvarig skickar in bokningsunderlag till lokalbokning@isd.su.se - eller stämmer av med lokalbokaren om föregående termins bokningar ska användas som underlag:

  • senast 15 februari inför höstterminen
  • senast 15 september inför vårterminen

Riktlinjer för schemaläggning vid Institutionen för språkdidaktik