Aktuellt

Aktuellt för medarbetare vid ISD

  • Viktigt att tänka på inför semestern 2018-06-15 Kom ihåg att hänvisa din telefon och att lägga in autosvar i din e-post innan du går på semester. Det underlättar både för dina kollegor och utomstående som söker dig, samt för universitetets telefonväxel.
  • Kompetensutveckling för lärarutbildare 2018-06-15 Hur är det att undervisa om att undervisa och att modellera undervisning? Ny behörighetsgivande högskolepedagogisk kurs för dig som är verksam inom någon del av universitetets lärarutbildning.

Administrativ service vid ISD

Budget, Projekt
Agneta Eiseborn, 08 1207 6061
agneta.eiseborn@isd.su.se

Diariet, DiVA
Margareta Skoglund Ålin
margareta.skoglund.alin@isd.su.se

Ekonomihandläggning,
Sjukanmälan
Marja Vatalis, 08 1207 6695
marja.vatalis@isd.su.se

Felanmälan lokaler
Sektionen för lokalservice
Felanmälan

Internationell mobilitet
Suk-hi Cho
international@isd.su.se
Internationellt utbyte

IT - beställningar, support
datorer, ipad, programlicenser, stödsystem (Athena, Box, Mondo, Urkund)
Benny Pettersson, 08 1207 6740
benny.pettersson@isd.su.se
Helpdesk, 08 16 1999
IT-support
Driftinformation

Kursplaner, Kurslitteratur, Betygskriterier
Josefin Bloch, 08-1207 6649
josefin.bloch@isd.su.se

Lokalbokning, Schemaläggning
Zakaria Lemmouh, 08 1207 6602
lokalbokning@isd.su.se

Lönehandläggare
Personalavdelningen
Christine Johnson, 08 16 2108
christine.johnson@su.se

Materialinköp, Service
Benny Pettersson
benny.pettersson@isd.su.se

Personalfrågor
Leif Karlsson, 08 1207 6697
leif.karlsson@isd.su.se

Prefektassistent
Margareta Skoglund Ålin,
08 1207 6683
margareta.skoglund.alin@isd.su.se

Trycksaker, Webb
Hilda Bergmar, 08 1207 6699
hilda.bergmar@isd.su.se
Grafisk manual
Verktyg för visuell identitet